WebSocket online chat (služby pro webové aplikace)

Služba pro online chatovací aplikace (webový chat) umožňuje integrovat real-time komunikaci mezi uživateli do internetových projektů, které nedisponují webhostingem podporujícím WebSocket protokol, nebo jsou provozovány na technologiích, které běžně nepodporují komunikaci před WebSocket (například weby programované v PHP a pod.).

Jak probíhá komunikace chat aplikací a serveru

Zprávy uživatelů chatu jsou po odeslání zpracovány WebSocket službou, která zajišťuje jejich následnou distibuci mezi jednotlivé uživatele podle místností, do kterých jsou aktálně připojeni. Správa uživatelů a chatovacích místností je ve vaší režii a můžete je vytvářet dle vlastních potřeb přes Rest2WebSocket API. Základní diagram chat komunikace je nastíněn na obrázku níže.

WebSocket online chat - Základní diagram komunikace chat aplikací přes WebSocket

Chat komunikace probíhá mezi WebSocket klienty (uživateli) připojenými ke stejné chatovací místnosti (na obrázku Client 1 a 2 chatují v místnosti WS Chat Room 1, klienti Client 3, 4 a 5 chatují v WS Chat Room 2, atd.).

Ukázka websocket chatu online

Websocket chat si můžete vyzkoušet na malém projektu Online Tabule s chatem , který využívá websocket komunikaci k zasílání textů a obrázků mezi uživateli připojenými ke konkrétní tabuli.