WebSocket.CZ - Kontaktní informace

Stránky WebSocket.cz obsahují prozatím základní informace o provozovaných službách. Na jejich doplnění se nadále pracuje. Informace, služby a aplikace publikované na webu Websocket.cz jsou poskytovány v rámci služeb Data-APPs.cz.

Případné dotazy ohledně publikovaných služeb zasílejte na email, nebo využijte formulář uvedený níže.

Pilotní provoz služeb

Pokud chcete využít websocket komunikaci ve vašich projektech, věnujte prosím pár minut formuláři níže, zvolte si požadovaný výkon serveru a nastiňte záměr, který chcete s pomocí websocketů realizovat.

Instance websocket serverů

 
1
110
Počet instancí websocket serveru s níže definovaným výkonem Podrobnosti

Pro dosažení vyššího výkonu lze spustit několik instancí websocket serverů, mezi které je možné předpokládanou komunikaci a zátěž rozložit. V případě, že váš projekt vyžaduje vyšší výkon, než které poskytuje zde uvedených 10 instancí, je možné spustit i další.

Výkon každé instance serveru

Výkon ...
Běžný
Vysoký
Experimentální
 
10
108000
Maximální počet souběžně připojených klientů (otevřených websocket spojení). Podrobnosti

Maximální počet souběžně oteřených spojení je vhodné stanovit dle počtu uživatelů, kteří budou aktivně (ve stejný čas) využívat vaše aplikace. Mějte také na paměti chování prohlížečů, ve kterých má každá záložka otevřené vlastní websocket spojení.

Výkon ...
Běžný
Vysoký
Experimentální
 
10
104000
Maximální počet odeslaných či přijatých zpráv websocket serverem za sekundu. Podrobnosti

Počet zpráv, které dokáže websocket server přijmout a zpracovat v jedné sekundě, je stanoven pro zprávy o velikosti 4 kB. V případě větších datových zpráv bude úměrně k tomu klesat i počet zpráv, které dokáže websocket server zpracovat za jednu sekundu.

Velikost ...
Běžná
Velká
Experimentální
 
4 kB
4 kB2048 kB
Maximální velikost zpracované zprávy v kB (přijaté či odeslané přes websocket). Podrobnosti

Velikost websocket zpráv ovlivňuje počet zpráv, které dokáže server zpracovat v jedné sekundě. Pro dosažení vysokého výkonu serveru (maximálního počtu zpracovaných websocket zpráv) zasílejte spíše menší (signální) zprávy, nikoliv velký mediální obsah.

Výkon ...
Běžný
Vysoký
Experimentální
 
5
51000
Maximální počet řídících zpráv zaslaných na kontrolní API za sekundu. Podrobnosti

Počet řídících zpráv, které uvažujete zasílat z vašeho serveru na kontrolní API websocket serveru. Například pro odeslání web notifikace přes veřejný notifikační kanál odešlete jednu zprávu na kontrolní API a server ji následně rozešle všem připojeným klientům.

Popište krátce aplikaci, ve které chcete využívat websocket komunikaci. Není třeba odhalovat důležité know-how, ale popsat základní princip aplikace, abychom mohli společně vybrat odpovídající websocket služby, které vám zajistí požadovanou funkcionalitu.

Vaše jméno, příjmení a kontaktní email

Veškeré informace, které uvedete ve formuláři výše, jsou považovány za důvěrné a budou využity výhadně pro naši vzájemnou komunikaci v rámci zde publikovaných služeb. Osobní údaje nejsou využívány k marketingovým účelům a nebudou předávány žádné třetí straně. Důvěrnost vztahů s klienty spolu s kvalitními poskytovanými službami jsou vždy na prvním místě.