Web notifikace distribuované přes WebSocket

Zasílání web notifikací z klasických webových serverů bez podpory WebSocketů je možné realizovat pomocí Rest2WebSocket API, které zajistí distribuci serverem odeslaných notifikací do aktuálně připojených zařízení (prohlížečů resp. webových aplikací), a to v reálném čase, se zpožděním několika desítek milisekund.

Jak fungují web notifikace přes WebSocket?

Notifikace (zprávy) jsou odesílány z web serveru prostřednictvím klasických požadavků na REST API, které zajistí následné rozeslání zprávy do všech aktuálně připojených zařízení odebírajících notifikace z vybraných kanálů (channels).

Web Notifikace přes WebSocket - Služba pro zasílání notifikací do webů a aplikací přes WebSocket

Zprávy (webové notifikace) můžete odesílat všem aktuálně připojeným uživatelům (Client/Broser 1..n) prostřednictvím veřejného kanálu (Pub WS Channel), nebo cílit do konkrétních kanálů (WS Channel 1..x) jednotlivých uživatelů a skupin uživatelů. Správa WebSocketových kanálů je ve vaší režii a můžete je vytvářet dle vlastních potřeb přes REST API.

Příklady pro webové vývojáře

Pro konkrétnější představu se můžete podívat na příklady, které demonstrují odesílní webových notifikací z PHP skriptů (EN) , ale i na jednoduché ukázky kódu pro zpracování notifikací v javascriptových aplikacích (EN) v prohlížeči.