Komunikace webů a serverů přes Rest2WebSocket API

Rest2WebSocket (REST API to WebSocket) umožňuje webům hostovaným na standardních webhostingových programech využívat výhod WebSocket komunikace bez i nutnosti provozování vlastního WebSocket serveru. Pokud máte webový projekt v PHP, bude pro vás Rest2WebSocket jednoduchým řešením, jak do něj integroval real-time WebSocket komunikaci.

Infrastruktura a komunikace serverů s weby a aplikacemi

S pomocí Rest2WebSocket můžete i z běžného webhostingu odesílat zprávy do připojených prohlížečů, a to prostřednictvím REST API napojeného na WebSocket infrastrukturu, která zajistí distribuci zpráv do cílových webových prohlížečů a aplikací. Základní diagram WebSocket komunikace s využitím REST API je nastíněn na tomto obrázku:

REST API to WebSocket - Infrastruktura a komunikace serverů s weby a aplikacemi

WebSocket služby, které je možné díky Rest2WebSocket využívat

Jedním ze základních využití Rest2WebSocket je zasílání notifikací do připojených webových stránek a aplikací. Můžete odesílat zprávy ze serveru a zobrazovat je v reálném čase uživatelům, kteří mají aktuálně otevřený váš web. Lze tak uživatele informovat o změně stavu objednávky, odeslat jim marketingové sdělení, nebo je vyzvat k určité akci, kterou mají provést. Více služeb, které můžete využít ve vašich aplikacích, naleznete v seznamu aktuálně dostupných WebSocket služeb (v dolní části stránky).