Co je to WebSocket a k čemu slouží?

WebSocket je komunikační protokol, který umožňuje moderním aplikacím obousměrnou síťovou komunikaci v reálném čase (real time streaming protocol). Aplikace mohou pomocí WebSocketu komunikovat se servery či ostatními aplikacemi, přenášet mezi sebou signály, prostý text, strukturovaná data, ale i soubory a jiný mediální obsah. WebSockety jsou implementovány do všech moderních webových prohlížečů a dají se tedy velice jednoduše využívat například v JavaScriptových aplikacích.

K čemu se dají WebSockety využít?

WebSocket je možné využít pro komunikaci mezi servery, ale už z názvu je zřejmé, že primární využití je na webu. Využijete je všude tam, kde potřebujete komunikaci v reálném čase, což mohou být například tyto aplikace:

  • Komunikační chaty (messengery) a chatboti
  • Notifikační systémy aktivních uživatelů webu
  • Systémy pro distribuci digitálního obsahu
  • Firemní prezentační a informační kiosky
  • Online pokladní systémy, klientské pokladny
  • Geolokační systémy a lokalizační aplikace
  • Online aplikace pro sdílení a úpravu obsahu
  • Aplikace pro monitoring uživatelů webu
  • Online hry či aplikace pro vzdělávání
  • a mnoho dalších real-time aplikací...

Více informací o WebSocket protokolu a real-time komunikaci naleznete také na Wikipedii, kde jsou i odkazy na další zdroje.

Websocket služby pro online aplikace

Základní služby umožňující komunikaci přes websocket, které můžete integrovat do vašich online aplikacích a projektů. Základní websocket služby

Informace pro vývojáře webových aplikací

Souhrnné informace o websocket službách pro vývojáře online aplikací a projektů využívajících komunikaci v reálném čase. Informace pro developery